Abastament d'nigua potable

Desde St Aguatrans som conscients del significat de l’aigua potable en el moment actual, i que són moltes les zones on no es pot disposar d’ella.

Disposar d’aigua potable és en molts llocs del món un luxe, pel que nosaltres, considerem que s’ha de fer un ús responsable i moderat de la mateixa.

Nosaltres oferim abastament d’aigua potable seguint una sèrie de fases professionals perquè tot es produeixi d’una manera correcta:

  • Captació.
  • Potabilització.
  • Emmagatzematge.
  • Distribució i transport.
  • Vigilància i control.
  • Usos urbans.